installatienetwerk-nederland-onderhoud-SCIOS-hoofd

SCIOS-inspectie zorgt voor een veilige en energiezuinige verwarmingsinstallatie

Een VvE met een collectieve stook- en verwarmingsinstallatie van 100 kW of meer, is verplicht om de installatie te laten inspecteren. Minimaal eens per vier jaar, maar de inspectie-interval wordt door de inspecteur vastgesteld aan de hand van een risico-inventarisatie. De VvE weet dan zeker dat aan alle voorwaarden van veiligheid is voldaan. En een goed onderhouden installatie is bovendien veel energiezuiniger en biedt meer bedrijfszekerheid. Het is verstandig om de installatie te laten inspecteren door een SCIOSgecertificeerde inspecteur, vertelt Gertjan Nijsink, projectleider service en onderhoud afdeling woningbouw, bij de Van Dam Groep in Rijssen.

Nijsink: “Een complex met 10 appartementen verbruikt al snel 200 kW voor de verwarming van de woningen en de collectieve voorzieningen. Sommige VvE’en denken dat de verplichte inspectie niet geldt voor een cascadesysteem (waarbij enkele ketels aan elkaar zijn geschakeld), maar dat is wel degelijk het geval. Als je het helemaal goed wilt doen, zorg je ervoor dat een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) wordt uitgevoerd door een SCIOS-gecertificeerde inspecteur. Die EBI vormt de basis voor efficiënt en effectief onderhoud. Bij de EBI worden de ‘tien geboden’ van de installatie geschreven en in een rapport vastgelegd. Die voorschriften gelden voor de hele levensduur van de installatie. Elke keer dat er onderhoud wordt gepleegd, moet dat plaatsvinden volgens de normen die in het rapport zijn vastgelegd. Ook als een onderdeel dat niet meer leverbaar is, wordt vervangen door een ander type, moet dat gemeld worden bij de inspecteur.

De periodieke inspectie is bedoeld als controle op de onderhoudstoestand van de stookinstallatie, waar ook de brandstofleiding bij hoort. De inspecteur kijkt als het ware over de schouder van de onderhoudsmonteur mee. Een extra garantie voor veiligheid en bedrijfszekerheid.”

‘Scopes’

De Van Dam Groep is lid van het VvE InstallatieNetwerk Nederland en SCIOSgecertificeerd. De Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) beheert en ontwikkelt voor installatie-eigenaren (zoals de VvE) het kwaliteitssysteem op het specifieke werkterrein van professionele stookinstallaties. De SCIOS-certificatieregeling is onder¬verdeeld in een aantal werkgebieden, die ‘scopes’ genoemd worden. Voor de VvE zijn voornamelijk Scope 1, 2 en 7 van belang (die hebben betrekking op resp. de installatie zelf en de gasleiding).

Gertjan Nijsink: “Inspectie van stookin-stallaties is door de overheid verplicht, maar niet alle VvE’en zijn daarvan op de hoogte. We hebben het ook over een ingewikkelde materie, waarvoor veel specifieke kennis vereist is. Bovendien is elke installatie weer anders, dus je kunt geen algemene regels geven. Als niet aan de wettelijke verplichting wordt voldaan, kan dat heel vervelende gevolgen hebben, want de VvE is als gebouwen installatie-eigenaar aansprakelijk voor de gevolgen van een calamiteit. Daarbij kun je denken aan brand of een gaslek. De verzekering zal de schade niet vergoeden als blijkt dat de VvE nalatig is geweest.” 

SCIOS

Om het SCIOS¬certificaat te verkrijgen, moet een bedrijf een kwaliteitsmanage-mentsysteem op basis van de norm NEN EN-ISO 9001 toepassen. Daarnaast moeten de monteurs en inspecteurs de door SCIOS erkende opleidingen hebben gevolgd. Bedrijven kunnen zich voor een of meer Scopes certificeren. De verplichte en minimale inspectiefrequentie hangt af van de soort stookinstallatie.

Nijsink: “Meestal adviseren wij de installatie eenmaal per twee jaar te laten inspecteren; dan heb je de grootste zekerheid dat de installatie veilig en energiezuinig is.” En als dat niet het geval blijkt te zijn? “Dan kan de inspecteur de installatie in het uiterste geval buiten bedrijf stellen. Dat gebeurt gelukkig hoogst zelden. We zien dat steeds meer VvE’en zich van hun verantwoordelijkheid bewust zijn, en de kosten voor de SCIOSinspectie opnemen in hun meerjarenonderhoudsbegroting. Als een VvE meer wil weten over deze belangrijke ¬en verplichte ¬ inspectie, kunnen ze natuurlijk altijd contact opnemen met een lid van het VvE InstallatieNetwerk Nederland.

Bron: VvE magazine februari 2014

Meer over onderhoud


Top